Ombygning af bolig - tilbygning

Ombygning af bolig - tilbygning

For at få en myndighedsgodkendelse ift. tilbygning, kræver det at I ved siden af vores tegningssæt, som udgør rammen for projektet, selv tager kontakt til et rådgivende ingeniørfirma, byggefirma el.lign. som kan færdiggøre projektet ift. endeligt valg af konstruktioner, eventuelle detaljetegninger, statiske beregninger, og en energiramme beregning.

Når myndighedsgodkendelsen er modtaget, kan et ingeniør/byggefirma også rådgive jer ifm. evt. projektdokumentation, kontrakt, og eventuelt styring og kontrol af projektet i udførelsesfasen.

Egen indsats : mellem/høj

Typisk pris for tegningssæt ifm. godkendelse ved kommunen for tilbygning af bolig : 

8.000 - 13.000 kr. eks. moms.